loading

2022.05.02 – ŚWIĘTEGO ATANAZEGO

Pierwszą z cnót boskich jest wiara. Bez niej życie religijne nie byłoby możliwe. Wiara jest głębokim przekonaniem, że coś jest prawdą, naprawdę istnieje, naprawdę się wydarzyło. Jedną z prawd naszej wiary jest bóstwo Jezusa Chrystusa: wierzymy, że jest On prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Patron dzisiejszego dnia świadczył o tej prawdzie swoim życiem. Wytrwale walczył swoim nauczaniem z szerzącą się w IV w. po Chr. herezją – arianizmem, wg której Jezus Chrystus nie był Bogiem, lecz tylko był do Boga podobny. Dzisiejsze teksty liturgiczne zwracają szczególną uwagę na pojęcie wiary i mądrości. Tylko człowiek otwarty na mądrość Bożą może skutecznie walczyć z wrogami wiary. Takim niewątpliwie był św. Atanazy, a także św. Szczepan, który w obronie wiary oddał swoje życie.