loading

2022.05.05 – Czwartek 3 tygodnia Wielkanocy

W dniu Pierwszej Komunii św. po raz pierwszy uczestniczyliśmy w sposób pełny w Eucharystii, po raz pierwszy przyjęliśmy Ciało Chrystusa pod postacią chleba. Od stołu eucharystycznego może odsunąć nas grzech, jednak sakrament pokuty i pojednania przywraca nam utraconą łaskę, relację z Ojcem i dostęp do komunii z Jezusem eucharystycznym. Moc sakramentów jest niezrównana, a pragnienie do jak najczęstszego z nich korzystania powinno nam nieustannie towarzyszyć tak, jak w pogańskim dworzaninie z dzisiejszego pierwszego czytania zrodziło się pragnienie chrztu. Pan Jezus, ustanawiając sakramenty, chciał, aby były dla nas drogowskazami do nieba, które On nam zapewnił swoją Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem. Konieczne jest jednak głębokie pragnienie przyjęcia tego daru.