loading

2022.05.06 – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA

Pan Jezus jest ikoną Ojca, Jego prawdziwym obrazem. Wszyscy zatem, którzy widzieli Jezusa, którzy przebywali z Nim na co dzień, a więc przede wszystkim Apostołowie, w tym także patronowie dnia dzisiejszego, nie mogli twierdzić, że nie znają Boga. Jednak i oni nie zawsze rozumieli, stąd prośba św. Filipa: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Kontemplowanie Najświętszego Sakramentu oraz czytanie i rozważanie Pisma Świętego przybliżają nas do poznawania Boga przez Jezusa Chrystusa. Kluczowa jest tu także wiara, której wagę Jezus zawsze podkreślał, a która doprowadziła Świętych Filipa i Jakuba Młodszego, a także wielu innych wyznawców Chrystusa do dawania świadectwa, a nawet oddania życia.

jest