loading

2022.05.07 – Sobota 3 tygodnia Wielkanocy

Sakrament chrztu nie tylko zmywa grzech pierworodny, czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła, ale także zanurza nas w Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jezus jest pierwszym, który zmartwychwstał. By tak się stało, musiał najpierw ponieść śmierć na krzyżu. Dzięki tej ofierze każdy chrześcijanin może dostąpić zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Chrzest jest zatem przedsmakiem tej tajemnicy, w którą jesteśmy włączeni razem z Chrystusem. Wszystkie sakramenty dają nam nowe życie, jednak chrzest w sposób szczególny otwiera nam drogę do Boskiego planu zbawienia i przyjmowania darów wynikających z pozostałych sakramentów. Dzięki życiu sakramentalnemu odradzamy się w Jezusie Chrystusie, dotykając tajemnicy Jego krzyża i chwały.