loading

2022.05.08 – 4 NIEDZIELA WIELKANOCY

Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem. To On jest tym, który nie pozwala, by zginęła choć jedna owca z Jego stada; troszczy się o wszystkie bez wyjątku. Nie zawahał się nawet oddać życie za swoje owce. Obraz Dobrego Pasterza pojawia się zarówno na kartach Starego, jak i Nowego Testamentu; był to także jeden z chętnej wykorzystywanych motywów w sztuce pierwotnego Kościoła – pojawiał się na freskach w katakumbach, na bizantyjskich mozaikach czy w postaci rzeźby. Owczarnia z Dobrym Pasterzem na czele jest bowiem jednym z najstarszych symbolicznych obrazów Kościoła. My wszyscy, którzy tworzymy Kościół, jesteśmy owczarnią najlepszego Pasterza – Jezusa Chrystusa, który oddał za nas swoje życie, o czym wspominają wszystkie dzisiejsze teksty liturgiczne i biblijne.