loading

2022.05.10 – Wtorek 4 tygodnia Wielkanocy

Słowem kluczowym, które pojawia się dziś we wszystkich tekstach liturgicznych, jest „radość”. Trwamy w okresie Wielkanocy, zatem radość ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i naszego zbawienia jest w nas wciąż żywa. Dzięki temu, że Chrystus wyjednał nam zbawienie, nasza radość stanie się radością wieczną. Dopóki jednak żyjemy w świecie doczesnym, powinniśmy się starać o radość doskonałą, o którą zabiegał św. Franciszek z Asyżu. Jego zdaniem taka radość może pochodzić wyłącznie z czystego serca, można ją zdobyć dzięki szczerej i pobożnej modlitwie, a jej centralnym punktem jest znoszenie cierpień, wszelkich niedogodności i problemów z miłości do Chrystusa.