loading

2022.05.11 – Środa 4 tygodnia Wielkanocy

Głoszenie Dobrej Nowiny jest zadaniem każdego chrześcijanina. Nikt nie może zachować wyłącznie dla siebie daru, który otrzymał od Boga. To On nas wybrał, a z tym wyborem ściśle związane jest przynoszenie trwałego owocu (por. J 15, 16). Nie ma możliwości być biernym chrześcijaninem; bierność nie leży w naturze człowieka wierzącego. Nikt od nas nie wymaga porzucenia dotychczasowego życia i udania się na misje w najdalsze zakątki świata. Wystarczy, że nasza misja skoncentruje się na najbliższym otoczeniu; ważne jest to, byśmy ją gorliwie wypełniali, czyniąc to z pobudek wypływających z miłości do Boga i bliźnich.