loading

2022.05.12 – Czwartek 4 tygodnia Wielkanocy

Pan Bóg, stwarzając człowieka, obdarzył go rozumem i wolną wolą. W swojej wolności pierwsi ludzie popełnili grzech pierworodny. Bóg jednak nie opuszcza swojego umiłowanego stworzenia, lecz obiecuje Zbawiciela. Od tego momentu człowiek z wytęsknieniem oczekiwał spełnienia tej obietnicy, nie zawsze dochowując wierności Bogu. Miłosierny Ojciec jednak bez względu na odstępstwa swojego ludu, ludzką skłonność do grzechu, konsekwentnie realizował swój plan zbawienia. Ofiarował swojego Jednorodzonego Syna, aby ocalić człowieka. Za dar tak wielkiej łaski nie jesteśmy w stanie w żaden sposób podziękować Bogu, możemy jedynie postąpić tak, jak nam podpowiada psalmista: O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, Twą wierność będę głosił moimi ustami przez wszystkie pokolenia (Ps 89, 1).