loading

2022.05.13 – Piątek 4 tygodnia Wielkanocy

Bóg jest dawcą naszego zbawienia. Tak umiłował człowieka, że wydał swojego Syna, aby człowiekowi przywrócić utraconą łaskę i darować życie wieczne. Święta Wielkiej Nocy każdorazowo przypominają nam o tym wielkim szczęściu, jakie nas spotkało, a następujący po nich okres liturgiczny pozwala dłużej cieszyć się tym wydarzeniem. Musimy jednak pamiętać o tym, że wobec tak wielkiego daru nie wolno nam pozostać biernymi. Choć Jezus wysłużył nam zbawienie, my jeszcze musimy chcieć je przyjąć, czego świadectwo możemy dać jedynie swoim życiem.