loading

2022.05.14 – ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA

Dzisiejszy patron został wybrany w miejsce Judasza, by dopełnić grona Dwunastu; był jednym z tych, którzy towarzyszyli Jezusowi i Jego Apostołom od początku. Jest przykładem człowieka, który całkowicie powierza się Bogu, pozwala sobą kierować bezwzględnie i bezwarunkowo, poddaje się boskiemu wyborowi. Jest zatem przykładem dla każdego z nas, jaką postawę powinniśmy przyjąć wobec Bożej woli. Często wydaje nam się, że my sami wiemy najlepiej, co dla nas jest dobre, jednak zaufanie Bogu i poddanie się Jego kierownictwu otwiera nam oczy na prawdziwe dobro, którego każdy z nas chciałby doświadczyć.