loading

2022.05.15 – 5 NIEDZIELA WIELKANOCY

Bóg, stwarzając człowieka, dał mu duszę nieśmiertelną, czyli udział w swojej Boskiej naturze, a także obdarzył go rozumem i wolną wolą. Dzięki temu człowiek może myśleć, rozróżniać dobro od zła i dokonywać świadomych wyborów. Pragnąc szczęścia wiecznego swoich przybranych dzieci, Bóg posłał swojego jedynego Syna, aby zrealizował boski plan zbawienia. Miłość i miłosierdzie Boga nie mają granic. Pan Jezus jednak kazał nam dążyć do takiej samej doskonałości (por. Mt 5, 48). Miłość jest właśnie tym szczególnym wyznacznikiem doskonałości, którą każdy z nas ma starać się osiągnąć; to z niej każdy będzie musiał zdać sprawę przed Ojcem.