loading

2022.05.16 – ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Dzisiejszy patron był gorliwym pasterzem, szafarzem sakramentów i kaznodzieją, troszczył się o wszystkich, zwłaszcza o ubogich i zaniedbanych religijnie. Wytrwale pracował nad tym, by wszystkie rozproszone owce powróciły na łono Kościoła. Poniósł śmierć męczeńską, gdyż nie wyrzekł się wiary, a podczas tortur nakłaniał swoich oprawców do nawrócenia. Święty Andrzej Bobola niech więc będzie dla nas przykładem troski o zbawienie, wierność Bogu i swoim przekonaniom, realizowania Jezusowego wezwania do męstwa w obliczu prześladowań: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą (Mt 10, 28). Troska o życie wieczne powinna zawsze stanowić dla nas priorytet.