loading

2022.05.17 – Wtorek 5 tygodnia Wielkanocy

Jezus Chrystus ustanowił sakramenty, abyśmy korzystając z ich dobrodziejstw, mogli uczestniczyć w tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Zesłał też Ducha Świętego, którego dary otrzymujemy w sakramentach. Duch Święty uzdalnia nas do aktywnego i mężnego wyznawania naszej wiary, pozwala nam zrozumieć prawdy objawione. Kieruje naszym życiem i przygotowuje na wypełnienie się zbawczych obietnic. Od nas jednak zależy, czy pozwolimy Mu działać, czy wystarczająco otworzymy się na Jego dary. Jak bowiem zauważył św. Augustyn, „Bóg stworzył nas bez nas, ale nie może nas zbawić bez nas”.