loading

2022.05.18 – Środa 5 tygodnia Wielkanocy

Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących, jest żywym organizmem, którego głową jest Chrystus. Widzialną głową Kościoła, w zastępstwie Pana Jezusa, jest papież – następca św. Piotra. Kościół nieustannie potrzebuje szafarzy sakramentów, głosicieli Dobrej Nowiny, pasterzy. Kim jednak byłby pasterz bez owiec lub ogrodnik bez winnicy? Kościół potrzebuje także ludzi świeckich, którzy będą dawać świadectwo wiary w swoich rodzinach, miejscach pracy, najbliższym otoczeniu. Do niesienia światła Bożej prawdy powołani są wszyscy chrześcijanie bez wyjątku, bez względu na miejsce zajmowane w hierarchii, bez względu na stan; wszyscy bowiem jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga i braćmi Chrystusa.

jest