loading

2022.05.19 – Czwartek 5 tygodnia Wielkanocy

Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16). Ta miłość wywróciła wręcz wszystko do góry nogami: grzesznicy stali się sprawiedliwi, a nieszczęśliwi odzyskali radość – jak słyszymy w dzisiejszej kolekcie, Śmierć Jezusa natomiast przywróciła nam życie. Powinniśmy nieustannie strzec tego wielkiego daru Bożej miłości, bowiem tylko Boża łaska i wiara mogą nam zapewnić dostęp do życia wiecznego. Tylko dzięki Bożej pomocy jesteśmy w stanie wytrwać w dobrym; On bowiem jest naszą mocą i źródłem męstwa zdolnymi nas ocalić (por. Wj 15, 2).

jest