loading

2022.05.21 – Sobota 5 tygodnia Wielkanocy

W swoim wielkim miłosierdziu Bóg przeznaczył nas do życia wiecznego i nieustannie troszczy się o to, abyśmy je osiągnęli. Czasem jednak nasze plany różnią się od Bożych planów, czasem nawet mamy pretensje do Boga, że coś poszło nie po naszej myśli, choć sami Go prosimy: spraw, abyśmy z Twoją pomocą doszli do pełnej chwały (kolekta) i sami – może nawet kilkakrotnie w ciągu dnia – zgadzamy się na Jego wolę: „bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi…”. Pan Bóg zawsze wysłuchuje naszych modlitw, dlatego musimy modlić się świadomie i pamiętać o tym, że to, co nam wydaje się dobre, nie zawsze jest dobre w oczach Boga.

jest