loading

2022.05.22 – 6 NIEDZIELA WIELKANOCY

Pan Jezus wielokrotnie przygotowywał uczniów na wydarzenia paschalne. Czasem nie chcieli słuchać, innym razem nie rozumieli. Pojęli dopiero, gdy ujrzeli Zmartwychwstałego. My co roku przeżywamy pamiątkę tych wydarzeń, a też wciąż nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkie szczęście nas spotkało: Chrystus, zmartwychwstając, odrodził nas do życia wiecznego. Nie możemy jednak rozważać zmartwychwstania w oderwaniu od krzyża. Aby zmartwychwstać, trzeba najpierw przejść przez śmierć. Również my, aby zmartwychwstać do życia wiecznego, musimy najpierw umrzeć – jednak nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim dla grzechu.

jest