loading

2022.05.23 – Poniedziałek 6 tygodnia Wielkanocy

Okres Wielkanocy jako szczególny czas radości powinien nas skłonić do głębszej refleksji dotyczącej naszego zbawienia. Często słyszymy, że jest to czas spowiedzi i Komunii wielkanocnej. Takie jest prawo kościelne. Naszym pragnieniem powinno jednak być jak najczęstsze spotykanie Jezusa w sakramentach. One są naszymi drogowskazami na drodze do wiecznego szczęścia. Święty Jan Paweł II mówił: „Sakramenty są źródłem łaski Bożej, z którego możecie czerpać siłę do zwyciężania właściwych ludzkiej naturze słabości. Pan w swojej dobroci przewidział te środki, aby wspomagać nas na każdym etapie ziemskiej wędrówki”.