loading

2022.05.25 – Środa 6 tygodnia Wielkanocy

Pan Jezus zesłał Ducha Świętego, aby wszyscy, którzy w Niego wierzą, przynosili owoce. Święty Paweł apostołował pośród różnych narodów, pozyskując dla Chrystusa rzesze wiernych. Inni Apostołowie czynili to samo, pozostając w Jerozolimie lub także wyruszając na krańce świata. My mamy głosić prawdę o Zmartwychwstałym w swoim najbliższym otoczeniu i jednocześnie oczekiwać Jego powtórnego przyjścia. W tych działaniach zawsze możemy liczyć na pomoc Ducha Świętego, bo tylko On może nas doprowadzić do całej prawdy (por. J 16, 13).