loading

2022.05.26 – ŚW. FILIPA NERI

Patron dnia dzisiejszego był kapłanem zatroskanym o poziom wiedzy i życia religijnego sobie współczesnych. Z tej troski zaczęły powstawać oratoria gromadzące duchownych i świeckich na wspólnej modlitwie, rozmowach, spowiedzi, konferencjach religijno-kulturalnych czy też rekolekcjach. Idąc za przykładem św. Filipa, powinniśmy się zatroszczyć w pierwszej kolejności o nasze życie religijne, o jego jakość – zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. To będzie także rzutować na życie religijne naszych bliskich: dzieci naśladują rodziców, małżonkowie wiele czynności wykonują wspólnie. Stąd natomiast rozejdzie się dalej: do grona przyjaciół, szkół, czy miejsc pracy.