loading

2022.05.27 – Piątek 6 tygodnia Wielkanocy

Dzisiejszą kolektę rozpoczynamy od prośby: Prosimy Cię, Boże, niech głoszenie Ewangelii przyniesie światu zbawienie, zdobyte przez ofiarę Wcielonego Słowa. Widzimy tu pewną zależność: głoszenie Ewangelii, czyli głoszenie słowa Bożego, oraz Wcielone Słowo, czyli Słowo Boże. Słowo Boga dało nam zbawienie, którego zasięg ma być rozszerzany przez głoszenie słowa Bożego. Ta swoista gra słów z każdej strony sprowadza się do miłości Bożej; jedno i drugie od Boga pochodzi i do Niego prowadzi: Jednorodzony Syn i Jego ofiara, a także nauczanie kontynuowane przez wszystkie pokolenia.

jest