loading

2022.05.28 – Sobota 6 tygodnia Wielkanocy

Jako lud odkupiony jesteśmy zobowiązani do opowiadania o wielkich dziełach Boga, o czym przypomina nam dzisiejsza antyfona na wejście. Jednocześnie nie możemy zapominać o czynieniu dobra. Nie możemy zaniedbywać dobrych uczynków, czy nie wykorzystywać do nich okazji. Słowo i czyn muszą iść w parze, tylko wtedy będziemy wiarygodnymi świadkami Jezusa Chrystusa. Takim świadkiem był bł. Stefan Wyszyński patron dnia dzisiejszego. Nawet wieloletnie uwięzienie przez władze komunistyczne nie zdołało go złamać. Pozostał wierny Bogu i Kościołowi. Jest dla nas wzorem dążenia do doskonałości, aby jak najbardziej podobać się naszemu Ojcu niebieskiemu i kiedyś osiągnąć szczęście wieczne, przebywając w Jego obecności i oglądając chwałę Chrystusa.