loading

2022.05.30 – Poniedziałek 7 tygodnia Wielkanocy

Pan Jezus wiernie wypełnił wolę Ojca dotyczącą zbawienia ludzkości. W każdej chwili swego ziemskiego życia był Mu bezgranicznie posłuszny. Nam jednak pełnienie woli Bożej czasem może sprawiać trudności, gdyż lubimy myśleć po swojemu. W takich momentach przychodzi nam z pomocą Duch Święty, wskazując jedyną właściwą drogę. Zbytnia wiara we własne możliwości, bez pomocy Boskiej, jest przejawem pychy, której ulegli budujący wieżę Babel (zob. Rdz 11, 1-9). Bóg natomiast chce nam pomagać we wszystkim, ale się nie narzuca; wystarczy, że sami Go poprosimy, że zaufamy Mu jak Ojcu.