loading

2022.06.01 – ŚW. JUSTYNA

Eucharystia jest znakiem jedności Kościoła. Spożywamy jedno Ciało i pijemy z jednego Kielicha. Duch
Święty gromadzi nas na wspólnym rozważaniu Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Duch Święty wspiera nas w jedności i dobrym przeżywaniu tajemnic naszej wiary. Owocami dobrego i świadomego uczestniczenia w Mszy św. jest radość i pragnienie służenia Kościołowi z oddaniem, trwając w braterskiej jedności. Nie chodzi zatem tylko o pobożne „uczestniczenie” w Ofierze eucharystycznej, ale o przemianę serca i konkretne owoce zbawcze dla dobra i jedności wspólnoty, jaką jest Kościół Syna Bożego. Wspominamy dzisiaj św. Justyna, męczennika z II wieku, który przyjął wiarę w Jezusa w czasach prześladowań chrześcijan. Swoim życiem ukazywał prawdę i powszechność Kościoła Chrystusowego, którego centrum stanowi Ofiara Krzyżowa Jezusa, uobecniająca się w Eucharystii.

jest