loading

2022.06.02 – Czwartek 7 tygodnia Wielkanocy

Duch Święty może skutecznie przemieniać nas wewnętrznie. Nasze wnętrze i życie duchowe odróżniają nas od świata zwierząt i całego wszechświata. Każdy z nas staje się bardziej w pełni człowiekiem, na tyle, na ile rozwija w sobie przestrzeń duchową. Nie chodzi tylko o jakiś świat idei, który przenika nasze myślenie i działanie. Rozwój życia duchowego to przyjmowanie uświęcającej łaski Chrystusa. Mamy dorastać do pełni miary Chrystusowej. To dorastanie to odważne świadectwo i wierność Jezusowi w podążaniu drogą Ewangelii. Niedojrzałość często spowodowana jest brakiem jakiegokolwiek życia duchowego i wewnętrznego.

jest