loading

2022.06.04 – Sobota 7 tygodnia Wielkanocy

Dobiega końca liturgiczny obchód okresu Wielkanocy. Był to czas przemiany duchowej, wyrzekania się Szatana i grzechu, aby dawać czytelne świadectwo naszej przynależności do Jezusa. Z pomocą łaski mamy zachowywać ducha paschalnego w życiu i postępowaniu (por. kolekta). Kościół przypomina o konieczności spowiedzi w czasie wielkanocnym. Zachęca, byśmy się otworzyli na łaskę Chrystusa w Ofierze Paschalnej. Jest to jedyna droga zbawienia przez Paschalne Misterium Chrystusa. Naszym zadaniem jest odważne wejście na drogę Paschalną i pomoc naszym braciom i siostrom w odnalezieniu tej jedynej drogi zbawienia w Jezusie. Nie możemy być obojętni na miłość Chrystusa, bo tylko w Nim jest nasze zwycięstwo.