loading

2022.06.05 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – MSZA WIGILII

Rozważamy zbawcze działanie Boga w historii człowieka i świata. Bóg udzielał swego ducha nie tylko poszczególnym osobom, które stawały się charyzmatycznymi przewodnikami. Bóg objawiał i udzielał swego ducha wszystkim Izraelitom, wyzwalając ich z niewoli i grzechu. Pełnię swego ducha objawił w umiłowanym Synu swoim, a my Jego owoce otrzymaliśmy w zesłaniu Ducha Świętego. Duch Święty prowadzi skutecznie dzieło naszego odkupienia w Kościele Chrystusowym. Duch Święty przenika i ogarnia cały Kościół. Uzdalnia wierzących do misji świadczenia o Bogu i Jego miłosierdziu w umiłowanym Synu, Jezusie Chrystusie.