loading

2022.06.07 – Wtorek 10 tygodnia zwykłego

Powracamy do okresu zwykłego w ciągu roku. Codzienność to naturalna i zwyczajna droga ku Bogu. Trzeba ją przyjmować hojnie i ochotnie, by nie zmarnować daru życia. Modlimy się o otwartość na natchnienia Boże, by poznawać, co jest słuszne, i dobrze to wypełniać z pomocą łaski Bożej (por. kolekta). Zatem odkrywanie „zwyczajności” i pokorna jej realizacja jest drogą ku Bogu, dorastaniem do świętości. Demon chce nas odciągnąć od tej prostej drogi, proponując szukanie „nadzwyczajnych” emocji i wrażeń, by zatracić sens służby w zwykłych codziennych rzeczach. Nie dajmy się zwieść i oszukać diabłu.

jest