loading

2022.06.08 – ŚW. JADWIGI, KRÓLOWEJ

Święta Jadwiga była krzewicielką wiary i miłości (por. kolekta). W jej życiu zachodzi głęboka korelacja między wiarą i miłością. Wiara jest poparta czynną miłością, a miłość odnajduje swe źródło w wierze i zaufaniu Bogu. Wyznacznikiem przynależności do Jezusa jest wzajemna miłość (por. antyfona na komunię). Jadwiga była apostołką prawdy i dobra (por. kolekta). Co wyrażało się w podążaniu drogą chrzcielną w łasce Chrystusa. Stała się „matką chrzestną” narodu litewskiego. Pozostawiła przykład pokornej służbą, połączonej z uczynkami miłosierdzia wobec powierzonych sobie poddanych.

jest