loading

2022.06.10 – Piątek 10 tygodnia zwykłego

Okres zwykły zaprasza nas do realizacji misji paschalnej. Skoro uwierzyliśmy, że Chrystus zmartwychwstał, to teraz mamy poznać to, co jest zgodne z wolą Bożą, co jest słuszne i godne wypełniania (por. kolekta). Nasze uczestniczenie w Eucharystii ma również umocnić naszą gorliwość i wiarę, uwolnić od naszych złych skłonności, by wprowadzić nas na prawą drogę służby Bogu (por. modlitwa po komunii). Słowo Życia jest źródłem światła w świecie, a to światło ma świecić przez nasze codzienne świadectwo (por. śpiew przed Ewangelią).