loading

2022.06.11 – ŚW. BARNABY

Święty Barnaba został zaliczony do grona uczniów Jezusa i odbiera cześć w Kościele jako apostoł. Był człowiekiem pełnym wiary i mocy Ducha Świętego (por. kolekta i pierwsze czytanie). Duch Święty wyznaczył go do niesienia Ewangelii poganom. Dzięki jego głoszeniu i świadectwu wielu pogan zostało włączonych do Kościoła Chrystusowego. Jednym z jego największych dzieł było wprowadzenie i włączenie w Kościół Świętego Pawła z Tarsu. I dzisiaj potrzeba Kościołowi gorliwych ludzi pełnych miłości i światła Ducha Świętego, by odważnie nieśli Ewangelię światu, zdobywając nowe pokolenia wierzących dla Chrystusa.

jest