loading

2022.06.13 – ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

Wpatrujemy się we wzór życia św. Antoniego oddanego na służbę Kościołowi. Jego umiłowanie słowa Bożego i dar przekazu orędzia nawróciły wielu do Chrystusa. Nie chodzi tylko o piękno przekazu i jasność wypowiedzi, ale ukazanie i umiłowanie prawdy ewangelicznej, by prowadzić życie zgodne z Ewangelią (por. kolekta). Odpowiedzią na słowo jest troska o ubogich, potrzebujących i zagubionych, jakich wielkim orędownikiem jest Święty Antoni. Mamy być ubogaceni słowem Bożym, by skutecznie działać w świecie. Słowo Boga jest skarbem nieprzemijającym. Postać tego świata przemija, a słowo Boga trwa na wieki.