loading

2022.06.14 – BŁ. MICHAŁA KOZALA

„Wiele doświadczeń spada na sprawiedliwego, lecz ze wszystkich Pan go wybawia” (por. antyfona na wejście) – te słowa odnoszą się do dzisiejszego Patrona. Święty Biskup nie został uwolniony od ludzkich cierpień i utrapień, aż po męczeństwo w obozie koncentracyjnym Dachau. Pan wyzwolił swego sługę biskupa Michała od strachu i nienawiści. Zachował i ustrzegł w nim żywą wiarę. Stał się ojcem duchownym i spowiednikiem dla współwięźniów kapłanów. Umocnił i zachował wiarę w wątpiących duszach, skazanych na egzystencję w najbardziej nieludzkich warunkach obozowych. Stał się świadkiem Chrystusa, by wytrwać do końca w prawdziwej wierze (por. kolekta).