loading

2022.06.15 – Środa 11 tygodnia zwykłego

Ufność Bogu jest największym darem danym, aby odkrywać łaski, jakie Bóg nam przygotował. Mamy świadomość, że bez Boga nie możemy uczynić nic, co przynosi zbawienne skutki (por. kolekta). Ufność jest codziennym pokarmem, aby poszukiwać świętej woli Boga i ją wypełniać. Ufność pobudza nas do większego poznania Boga. Na tej drodze odkrywamy miłość i dobroć Boga. Odkrywając miłość Boga, budzi się pragnienie, żeby nasza wola i nasze czyny były poddane Bożym przykazaniom (por. kolekta). Bo przecież Bóg wie najlepiej, a przede wszystkim pragnie naszego szczęścia!