loading

2022.06.16 – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Dziś Kościół celebruje największą i najdroższą tajemnicę naszej wiary – Eucharystię. Kościół od samego początku stoi na straży Eucharystii, nie po to, by ją ukrywać jak najcenniejszy skarb w warownej twierdzy, lecz by ten skarbiec Bożej miłości szeroko otworzyć i hojnie z niego udzielać. Chyba w każdej godzinie, gdzieś na świecie, jest sprawowana Najświętsza Ofiara. Skarby łask nieprzebranych są nieustannie udzielane. Można by powiedzieć, że świat jest miejscem nieustannego sprawowania Eucharystii i to Ona podtrzymuje świat w istnieniu, dokonując mocą Krwi Chrystusowej oczyszczania i zbawiania całej ludzkości.