loading

2022.06.18 – Sobota 11 tygodnia zwykłego

Człowiek jest istotą materialno-duchową. Potrzebuje pożywienia dla ciała oraz pokarmu dla duszy. Pożywienie podtrzymuje ziemskie istnienie, a pokarm duchowy odnawia wnętrze. Eucharystia jest Sakramentem, który odnawia w nas miłość do Boga w Jezusie (por. modlitwa nad darami). Naszym duchowym pokarmem jest zjednoczenie w Bożej miłości. W tej drodze potrzeba Bożej łaski, aby nasza wola i czyny były poddane Bożym przykazaniom (por. kolekta).