loading

2022.06.20 – Poniedziałek 12 tygodnia zwykłego

Bóg nigdy nie odmawia opieki tym, których utwierdza w swojej miłości (por. kolekta). Każdego z nas Bóg pragnie utwierdzić w swojej miłości, jednak często żyjemy według swego upodobania. Dziś zanosimy modlitwy do Ojca, by obdarzył nas ustawiczną bojaźnią i miłością swojego świętego Imienia (por. kolekta). Bojaźń wyraża się w wielkim szacunku i oddaniu Stwórcy przez zachowywanie przykazań Bożych. Jest to droga „liczenia się” z Bogiem, Stwórcą i Panem życia, a nade wszystko troska o własne zbawienie.