loading

2022.06.21 – ŚW. ALOJZEGO GONZAGI

To czyńcie na Moją pamiątkę – powiedział Jezus o Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Eucharystia jest ponawiana jako źródło życia w Jezusie i sprawujemy ją codziennie. To ona podtrzymuje świat w Bożej miłości. Niektórzy są przekonani, że częste jej sprawowanie może być nużące i stać się rutyną. Ten zarzut formułują ci, którzy jeszcze nie umiłowali Jezusa Eucharystycznego. W Eucharystii kontemplujemy czystą i piękną miłość Chrystusa, który oddał za każdego z nas życie. Tą prawdą żył patron dnia dzisiejszego – św. Alojzy Gonzaga, który służył czystym i szlachetnym sercem Jezusowi. Pragnął zostać kapłanem na wzór serca Chrystusowego. Zmarł w wieku 23 lat jako kleryk w nowicjacie, opiekując się chorymi na dżumę.