loading

2022.06.23 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA – MSZA W DZIEŃ

Narodzenie Jana Chrzciciela jest zapowiedzią czasów ostatecznych. Jest on ostatnim z proroków Starego Testamentu. Czasy ostateczne to wypełnienie się proroctw o Mesjaszu w Jezusie Chrystusie. To ostateczny etap Bożej drogi zbawienia człowieka, by uwierzyć w Tego, którego On posyła dla zbawienia i tylko w Nim otrzymujemy zbawienie. Święty Jan Chrzciciel przygotowuje lud na przyjęcie Mesjasza (por. kolekta). W tej misji uczestniczymy i my włączeni w Kościół przez wiarę w Mesjasza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i innym ogłaszamy Jego przyjście, pomagając im przygotować się na przyjęcie Bożego zbawienia w Jezusie.