loading

2022.06.24 – NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Wpatrujemy się w Najświętsze Serce Pana Jezusa i Je adorujemy. W tym Sercu jest źródło nieprzebranych łask i Bożego miłosierdzia. Uwielbiamy naszego Pana i Zbawiciela, powtarzając modlitwę Jezusową: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego” (por. Mt 11, 29). Cichość Jezusa to Jego łagodność i delikatność, bo On nie złamie trzciny nadłamanej (por. Mt 12, 20). Pokora Jezusa to Jego uniżenie i pragnienie służenia wszystkim, bo Syn Człowieczy nie przyszedł po to, by mu służono, ale aby służyć (por. Mt 20, 28). Jezus zaprasza nas wszystkich: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię (por. Mt 11, 28). Nie znaczy to, że od razu znikną wszystkie nasze smutki i kłopoty, ale Pan Jezus da nam siłę do ich przezwyciężenia. Najświętsze Serce Boże, zmiłuj się nad nami!

jest