loading

2022.06.25 – NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Świętując wspomnienia Najświętszej Maryi Panny, pragniemy głębiej wnikać w tajemnice naszego odkupienia (por. modlitwa po komunii). Maryja jest naszą Przewodniczką i Pośredniczką łask Chrystusowych. Nikt z ludzi nie wniknął i nie poznał tajemnicy Chrystusa tak głęboko jak Maryja, Bogarodzica. Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi obchodzimy następnego dnia po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Serce Matki jest zawsze blisko Syna. Maryja uczy nas wnikania w tajemnicę Chrystusa i radości w Bogu, by uwielbiać Boga całym swym sercem (por. psalm responsoryjny, 1 Sm 2, 1-8).