loading

2022.06.27 – Poniedziałek 13 tygodnia zwykłego

Bóg w Jezusie uczynił nas dziećmi światłości (por. kolekta). Każdy z nas, żyjąc w świecie, jest narażony na ciemności błędów. Nie jesteśmy w stanie właściwie rozeznawać wszystkiego bez pomocy łaski Chrystusa i skutecznie przeciwstawiać się błędom i mrokom niewiary świata. Dlatego każdego dnia rozważamy słowo Boże i sprawujemy Najświętszą Ofiarę, by zostać oświeceni łaską prawdy Chrystusowej. Zrozumienie prawdy Chrystusowej i jej służba nie tylko daje pokój serca, ale nadto jest drogą do życia i szczęścia wiecznego w Bogu (por. Ps 50).