loading

2022.06.29 – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA – MSZA W DZIEŃ

Kościół z woli Jezusa jest zbudowany na fundamencie Apostołów. W naszym Credo wyznajemy: „wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. Apostołowie Piotr i Paweł, mając różne dary i temperamenty, zbudowali jeden Kościół. Odmienne były ich funkcje i zadania w Kościele, ale powołanie i misja ta sama, zanieść wszystkim orędzie zbawienia w Jezusie. Święty Piotr zasadniczo czynił to wobec Żydów, a Święty Paweł wobec narodów pogańskich. Kościół jest zawsze jeden, Chrystusowy, ale zadań i specyfiki misji wiele. Komunia św. utwierdza nas w miłości, abyśmy stanowili jedno serce i jedną duszę (por. modlitwa po komunii).