loading

2022.07.02 – Sobota 13 tygodnia zwykłego

Światło i ciemność, dobro i zło, grzech i wola Boża. Kontrasty, którymi posługuje się liturgia, aby wprowadzać nas w przestrzeń działania Boga. Światło, dobro, miłość, wola Ojca, to rzeczywistości, które nigdy nie mogą zniknąć z programu naszego życia. Liturgia, poprzez stół słowa Bożego oraz Ciała i Krwi Chrystusa nieustannie nam o tym przypomina. Grzech, błąd, zła wola, przewrotność to ciemności, które jednak nie są na zewnątrz nas, ale od wewnątrz zabierają nam światło. Wewnętrzna ciemność niszczy w nas naturę dzieci Bożych, a nasze życie jest jak marsz w ciemności, gdzie każdy kolejny krok budzi niepewność i lęk. Natomiast wolą Bożą nie jest niepewność naszych kroków, ale życie w świetle, którym jest Chrystus.