loading

2022.07.04 – Poniedziałek 14 tygodnia zwykłego

Jesteśmy świątynią Boga, miejscem, które Bóg sobie wybrał na swoje zamieszkanie. To w nas, w naszym zwyczajnym życiu Bóg pragnie objawiać swoją chwałę. W jaki sposób Wierzący w Chrystusa staje się światłem, które służy innym: Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5, 16). Znamienne w tym zdaniu jest to, że widząc dobre czyny chrześcijan, świat dostrzega Boga, a nie ich dobroć, doskonałość, uprzejmość, itp. Jak to możliwe? Psalm responsoryjny pomaga nam to zrozumieć. Tylko wówczas, kiedy wielbimy Boga całym naszym życiem, stajemy się świadkami Boga, prawdziwą świątynią, w której On zamieszkuje, a Jego obecność staje się widoczna dla innych.

jest