loading

2022.07.05 – Wtorek 14 tygodnia zwykłego

W języku, w którym opowiadana jest historia zbawienia, w języku Biblii, nie ma wyszukanych terminów teologicznych ani abstrakcyjnych pojęć, lecz jest to język ludzkiego doświadczenia, codziennego życia, konkretnych wydarzeń, spotkań, cierpień i radości. Dlatego psalmista wzywa nas do tego, aby skosztować i zobaczyć, jak dobry jest Pan. Każda Eucharystia jest takim kosztowaniem dobroci Boga, ale tylko wówczas stanie się pokarmem sycącym pragnienia i aspiracje ludzkiego życia, kiedy wrasta w ludzkie, codzienne doświadczenie. Nie przychodzę na Mszę, aby zapomnieć o trudach i cierpieniach mej codzienności, ale aby w nich odkrywać i smakować dobroć Boga.

jest