loading

2022.07.07 – Czwartek 14 tygodnia zwykłego

Niewola grzechu jest skutkiem bojaźni przed śmiercią. To przez tę bojaźń diabeł zamyka nas w zaklętym kręgu leczenia zła innym złem. A konsekwencją jest coraz większe zniewolenie grzechem i coraz większa obawa o swoje życie. I nie jest to uduchowiona lub przesadzona wizja rzeczywistości. Współczesna psychiatria, zastanawiając się nad korzeniami strachu, a także wszelkich fobii, stwierdza: człowiek boi się śmierci, wszystkie lęki są pochodną tego jedynego strachu. Dlatego centralnym tematem Dobrej Nowiny głoszonej przez apostołów jest l Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, wyzwolenie człowieka z bojaźni przed nią, uzdolnienie go do kochania, czyli do ofiarowania swego życia Bogu i bliźniemu. Każda Eucharystia przypomina nam o tym i pozwala karmić się Chrystusem, który swoją łaską zwycięża niewolę grzechu zrodzoną ze strachu przed śmiercią.