loading

2022.07.08 – ŚW. JANA Z DUKLI

Jan z Dukli znany jest głównie ze swego imienia. W świadomości polskich katolików nie zapisał się niczym wyjątkowym. Mimo to jego życie było znakiem szczególnego oddania się Bogu, zwłaszcza jemu współczesnym. Żyjący w XV wieku Święty został beatyfikowany w 1733 r., a kanonizowany przez Jana Pawła II w 1997 r. Natomiast sam kult rozpoczął się zaraz po jego śmierci, co dowodzi, iż wobec jego wiary nie można było przejść obojętnie. Prawdziwa bowiem świętość, której wyrazem jest pragnienie życia w bliskości Boga, oddanie się Jemu we wszystkich wymiarach swego życia, staje się w sposób spontaniczny widoczna i przekonująca dla innych. Hipokryta zaś za wszelką cenę stara się skupić uwagę na sobie samym i dlatego świętym nie jest.