loading

2022.07.09 – Sobota 14 tygodnia zwykłego

„Życie jest ciężkie”. Tak brzmi według Richarda Rohra pierwsza z zasadniczych prawd, którą wchodząc w świat dorosłych, trzeba bezwzględnie zaakceptować. Dobra Nowina nie jest jednak zbiorem prawd na temat ludzkiego życia, ale jest Bożą odpowiedzią na… ciężar życia we współczesnym świecie: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28). Faryzeusze nauczali o konieczności dźwigania ciężaru Bożych przykazań w życiu, które samo w sobie jest i tak ciężkie. A Dobrą No￾winą nie jest zapowiedź anulowania tego dwojakiego ciężaru, ale fakt, że z Chrystusem i w Chrystusie możemy go nieść. Nasz krzyż jest zawsze ciężki, bowiem jest nim wezwanie do ofiarowania siebie, do przekroczenia własnego egoizmu i poszukiwania własnej wygody i świętego spokoju. Krzyż jest tym ciężarem, który w komunii z Jezusem staje się lekki.