loading

2022.07.10 – 15 NIEDZIELA ZWYKŁA

Sprawiedliwość w języku Biblii nie oznacza prawego, uczciwego postępowania, nie jest także, jak to zdefiniowali Rzymianie, „stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa”. Sprawiedliwość to pełnienie woli Boga, to nieustanne czynienie tego, co Bogu się podoba. To odnoszenie do Boga każdego wymiaru ludzkiego życia z zamiarem podporządkowania się Jego woli i prawom. Czyniąc sprawiedliwość, dostrzegam w niej Bożą obecność w świecie. Biblijna sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z abstrakcyjnymi
rozważaniami, co, kiedy i w jakich okolicznościach jest, a co nie jest sprawiedliwe. Bowiem w Biblii sprawiedliwe jest to, co prowadzi człowieka ku zbawieniu, ku stałej komunii z Bogiem, której najpełniejszym wymiarem
na ziemi jest Eucharystia, słowo Boże wskazujące wolę Bożą oraz Ciało i Krew Chrystusa jako pokarm dający siłę, aby ją pełnić.